Bota Technik Sp. z o.o. Sp. komandytowa realizuje badawczo – rozwojowy projekt pn. „Innowacyjny ster strumieniowy CPP w układzie tandem”, którego celem jest wykonanie w pełni funkcjonalnego prototypu innowacyjnego steru strumieniowego w układzie tandem ze śrubami o skoku nastawnym regulowanym niezależnie.

 

Realizację projektu zaplanowano na 35 miesięcy, w ramach których przeprowadzone zostaną badania przemysłowe (25 m-cy), eksperymentalne prace rozwojowe (8 m-cy) i prace przedwdrożeniowe (4 m-ce).  Finalnym efektem badań przemysłowych będzie zbudowanie cyfrowego prototypu steru w oparciu o wypracowane koncepcje niezbędnych mechanizmów i geometrii steru, a także skwantyfikowanie charakterystyki hydrodynamiczne, kawitacyjne i hydroakustyczne.

 

Podczas eksperymentalnych prac modelowych zostanie zbudowany i przebadany kompletny prototyp steru oraz zostanie stworzona finalna wersja dokumentacji technicznej.

 

Projekt jest realizowany w ramach Działania 1.1 „Projekty B + R przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2010 i jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wartość projektu wynosi 7 783 453,12 zł, w tym wsparcie ze środków Unii Europejskiej wynosi 5 850 276,57 zł.

 

Zamówienia publiczne realizowane w ramach projektu.