Marine Engines Department

 

Piotr Badziąg
Manager

 

 
Service and spare parts inquiries – please contact:

Przemysław Pietras
Logistics specialist

 

COMPANY DATA

Bota Technik Sp. z o.o. spółka komandytowa z siedzibą w Gdańsku, ul. Nowy Świat 38C, 80-299 Gdańsk, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000432307, NIP 5862278701, Regon 221740579, kapitał zakładowy 175 000,00 (w całości opłacony).

 

Bank PKO Bank Polski S.A. PLN IBAN: PL72 1440 1026 0000 0000 1490 9858 EUR IBAN: PL67 1440 1026 0000 0000 1491 3343 SWIFT: BPKOPLPW

 

Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. PLN IBAN: PL36 2030 0045 1110 0000 0326 5350 EUR IBAN: PL55 2030 0045 3110 0000 0029 0510 USD IBAN: PL37 2030 0045 3110 0000 0033 2350 SWIFT: GOPZPLPW